Voorlezen op peuterspeelzaal of dagverblijf

Programma voor peuters van 2-3 jaar:

Cariet leest het boekje 'Sam heeft een knuffeldoek'. Daarna doet ze een spelletje met een doek. Evt. worden nog 2 verhaaltjes uit juf Paula voorgelezen.

Duur: ongeveer 20 minuten

Peuters vanaf 3 jaar en kleuters:

Cariet leest 3 tot 4 verhaaltjes uit een van de juf Paula, afhankelijk van het seizoen. Ze gebruikt daarbij een koffertje met spulletjes die betrekking hebben op het verhaal en probeert zo de peuters optimaal bij het verhaal te betrekken.

Duur: 30 minuten

Voorlezen op school

In groep 1/2 leest Cariet voor uit de peuters van juf Paula, met bijbehorende attributen en spelletjes.

duur: 30 minuten

In groep 3/4 behandelt zij Sneeuw in de Zomer, gaat in op het onderwerp en vertelt iets over schrijven.

In groep 5-8 leest zij voor uit Zorro of Onweer in je hoofd, vertelt hoe ze schrijfster is geworden, beantwoordt ze vragen van kinderen en doet evt. een quiz.

duur groep 3-8: ongeveer 40 minuten.

Stuur een mail voor de prijsopgave.